Saskia Noort - De nazaten

€ 22,99

Karen Brouwer leeft al tien jaar met haar twee dochters en haar zoontje Mik teruggetrokken op het Noord-Brabantse platteland. Toen haar man Michel overleed was er al niets meer dat haar nog bond in Bergen, aan het leven dat ze daar ooit had. En na de dood van Simon Vogel, lid van de eetclub en spil in al het duistere dat zich in het kustdorp afspeelde en de rechtzaak die erop  volgde, besloot Karen onder te duiken met het voornemen nooit meer boven te komen. Maar als ze op een ochtend samen met Mik wordt klemgereden, blijken er branden te zijn die niet zomaar verbroken kunnen worden...