Els van Steijn - De fontein. Vind je plek

€ 27,95

Je bent als mens veel meer verbonden met je familiesysteem dan je kunt bevroeden; de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden.

Aan de hand van de fontein als metafoor van je familiesysteem krijg je praktische handvatten om hardnekkige patronen in je gedrag te doorbreken. Je krijgt meer rust en grip op je leven. Door de fontein leer je wat jouw eigen, unieke plek is.