Jeroen Windmeijer & Jacob Slavenburg - De Magdalenacodex

€ 22,99

In het Venetiaanse Marciana, een van de oudste bibliotheken ter wereld, stuit bibliorthecaris Marco Visconti op een eeuwenoud manuscript. Het lijkt te zijn geschreven door Simon, een broer van Jezus, en het gaat over Mario Magdalena, de vrouw die al tweeduizend jaar tot de verbeelding spreekt.

Al snel vormt het manuscript het middelpunt van een strijd op leven en dood. Waar de een de waarheid zo snel mogelijk naar buiten wil brengen, wil de ander Maria Magdalena voor altijd het zwijgen opleggen. Drie vrouwen - Sofia, Susanna en Veronica - worden ongewild hoeders van het gevoelige geheim dat het manuscript herbergt. Maar dan blijkt: wie het manuscript in handen heeft, is zijn leven niet zeker...